TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 30/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 30/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 182 xe (114 xe hoa quả, 68 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 447 xe (444 xe chở hàng, 33 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 29/3/2023 đến 20h00 ngày 30/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 78 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 230 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (199 xe), mặt hàng khác (31 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 30/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 toa;

+ Nhập khẩu: 07 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 30/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 19 xe;

+ Nhập khẩu: 71 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/3/2023 đến 20h00 ngày 30/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 12 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

Ngày 29/3/2023, phía Trung Quốc bị lỗi đường truyền mạng, thời gian thông quan từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00; ngày 30/3/2023, phía Việt Nam hệ thống điện bị cắt, thời gian thông quan từ 8 giờ 00 -11 giờ, do đó, lượng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc giảm.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 30/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 112 xe (94 xe hoa quả, 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 54 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/3/2023 đến 20h00 ngày 30/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 182 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 480 xe (Trong đó có 383 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 30/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 46 xe (34 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/3/2023 đến 20h00 ngày 30/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 27 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 21 xe (21 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 30/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 961 xe (Xuất khẩu 359 xe (trong đó có 242 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 602 xe (trong đó có 596 xe hàng, 33 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 30/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 743 xe (giảm 71 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 582 xe (giảm 83 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 78% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 288 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.