TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 30/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 30/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 285 xe (270 xe hoa quả, 15 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 423 xe (398 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 29/4/2023 đến 20h00 ngày 30/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 172 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 206 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (184 xe), mặt hàng khác (22 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 30/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 52 toa;

+ Nhập khẩu: 29 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 30/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 51 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/4/2023 đến 20h00 ngày 30/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 30/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 225 xe (203 xe hoa quả, 22 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 76 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/4/2023 đến 20h00 ngày 30/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 203 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 521 xe (Trong đó có 520 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

* Tại cửa khẩu Cốc Nam không có phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan do phía Trung Quốc nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động 01/5/2023 từ ngày 30/4/2023 đến ngày 03/5/2023.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 30/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/4/2023 đến 20h00 ngày 30/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 30/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.064 xe (Xuất khẩu 514 xe (trong đó có 473 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 550 xe (trong đó có 525 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 30/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 740 xe (giảm 138 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 704 xe (giảm 117 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 95% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 376 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.