TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 31/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 31/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 31/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 86 xe (60 xe hoa quả, 26 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 299 xe (299 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 30/12/2022 đến 20h00 ngày 31/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 88 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 31/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 104 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (66 xe), mặt hàng khác (38 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 31/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 53 toa;

+ Nhập khẩu: 11 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 31/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 55 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/12/2022 đến 20h00 ngày 31/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 31/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 19 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 31/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 250 xe (193 xe hoa quả, 57 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 139 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/12/2022 đến 20h00 ngày 31/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 193 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 31/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 170 xe (Trong đó có 159 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 31/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/12/2022 đến 20h00 ngày 31/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 31/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 31/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 838 xe (Xuất khẩu 345 xe (trong đó có 253 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 493 xe (trong đó có 493 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 31/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 293 xe (giảm 56 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 225 xe (giảm 34 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 289 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.