TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 31/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 31/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 31/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 262 xe (218 xe hoa quả, 44 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 486 xe (448 xe chở hàng, 38 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 30/5/2023 đến 20h00 ngày 31/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 171 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 31/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 479 xe, 321 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 298 xe hàng hoa quả, 23 xe hàng khác), 158 xe tại Khu phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 31/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 27 toa;

+ Nhập khẩu: 43 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 31/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 44 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/5/2023 đến 20h00 ngày 31/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 31/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 31/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 228 xe (211 xe hoa quả gồm 07 xe vải tươi, 70 xe sầu riêng; 17 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 70 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/5/2023 đến 20h00 ngày 31/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 232 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 31/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 178 xe (Trong đó có 166 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 31/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/5/2023 đến 20h00 ngày 31/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 31/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 31/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.098 xe (Xuất khẩu 498 xe (trong đó có 429 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 600 xe (trong đó có 562 xe hàng, 38 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 31/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 670 xe (giảm 88 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 158 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu trong khu vực cửa khẩu464 xe (giảm 52 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 410 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.