Mời tham dự chương trình “Diễn đàn Kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững năm 2023”

Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam tổ chức chương trình nhằm ghi nhận và biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu xanh; tập trung biểu dương Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững, khu công nghiệp xanh thân thiện với môi trường. Đối tượng thực hiện (Là các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, tập trung vào (1) Khu Công nghiệp, cụm công nghiệp; (2) Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và (3) Cơ sở y tế). Thời gian tổ chức chương trình dự kiến vào tháng 10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội, thời gian đăng ký với Ban Tổ chức chương trình chậm nhất trước ngày 31/7/2023 theo mẫu Phiếu gửi kèm văn bản của Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam

Đường link văn bản đăng ký tham gia:

14.CV-CNMT

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để được biết và chủ động đăng ký tham dự với Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam (nếu có nhu cầu)./.

Trân trọng!

Tổng hợp