Lào Cai: Tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Thực hiện triển khai đề án  “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 1968), ngày 25/11/2022, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động XTTM”. Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” với quan điểm: Xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại (XTTM) số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường là thước đo đánh giá sự thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNNT) và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, trước tiên hướng tới sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Dữ liệu là tài nguyên cốt lõi để xây dựng, phát triển Hệ sinh thái XTTM số; tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu XTTM một cách đồng bộ, toàn diện; ưu tiên thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ sinh thái XTTM số; Phát triển các nền tảng số, ứng dụng số nhằm hỗ trợ khai thác dữ liệu, kết nối thị trường, dựa trên thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên triển khai ngay một số mô hình được thị trường khai thác có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Từ đầu tháng 11 tới nay, Cục xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương của các tỉnh: Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Lào Cai tổ chức 09 khoá tập huấn với mục đích giới thiệu và phổ biến về Quyết định số 1968, trong đó hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất.

Buổi tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số đến từ Cục Xúc tiến thương mại và hơn 50 học viên là các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Sở Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp thương mại, các hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan trên địa bản tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận như Yên Bái, Hà Giang, …

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia tới từ Cục xúc tiến Thương mại đã hướng dẫn phần mềm VIETRADE CRM, là công cụ quản lý 360 độ cho cơ quan, doanh nghiệp để tìm kiếm, chăm sóc, quản trị thông tin. Ưu điểm của phần mềm là dữ liệu doanh nghiệp sẽ được lưu trữ tập trung, có góc nhìn toàn diện về doanh nghiệp, đảm bảo dữ liệu là không trùng lặp, tính bảo mật cao hơn. Thiết lập các đường link, email để thuận tiện trong việc gửi thông tin, trao đổi với khách hàng.

Sau buổi tập huấn, các học viên đã có thể vận hành được Hệ thống Quản trị thông tin điều hành xúc tiến thương mại số cho tổ chức/đơn vị mình như quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện nhằm thu hút và cập nhật thông tin dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Nguồn: https://www.vietrade.gov.vn/