Mời tham gia lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước các hợp tác xã năm 2023

Thực hiện Quyết định của Liên minh HTX Việt Nam giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam chủ trì năm 2023. Theo đó, Trung tâm XTTM&ĐT tổ chức lớp tập huấn kỹ năng kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các Hợp tác xã tại 6 tỉnh Phú Thọ, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh

  1. Mục tiêu:

– Tăng cường khả năng kinh doanh, mở rộng thị trường cho các HTX tham gia chương trình đào tạo nâng cao.

– Thúc đẩy sự phát triển bền vững của các Hợp tác xã trong toàn hệ thống, nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

– Cung cấp kiến thức về kinh doanh, thị trường: Những vấn đề cơ bản trong quản trị doanh nghiệp: Môi trường kinh doanh, các chức năng quản trị, các chức năng kinh doanh và lập kế hoạch chiến lược kinh doanh trong thời đại 4.0.

– Phát triển kỹ năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo; tập trung chuyên sâu và các kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu, khảo sát thị trường, xác định nhu cầu khách hàng và lập kế hoạch chi tiết cho hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận khách hàng, thị trường mục tiêu;

– Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại

Theo đó, Trung tâm XTTM&ĐT tổ chức 06 lớp tập huấn với khoảng 420 học viên tham gia (06 lớp x 70 học viên/lớp); mỗi Hợp tác xã cử 03-04 người tham dự.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp (dự kiến):

* Lớp thứ nhất:

– Thời gian: Từ ngày 22-24/5/2023

– Địa điểm: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

* Lớp thứ hai:

– Thời gian: Từ ngày 25-27/5/2023

– Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

* Lớp thứ ba:

– Thời gian: Từ ngày 07-09/6/2023.

– Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Lớp thứ tư:

– Thời gian: Từ ngày 14-16/6/2023.

– Địa điểm: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

* Lớp thứ năm:

– Thời gian: Từ ngày 06-08/7/2023.

– Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

* Lớp thứ sáu:

– Thời gian: Từ ngày 19-21/7/2023.

– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Nội dung đào tạo

– Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh thời đại 4.0 và tiếp cận thị trường trong nước cho các HTX (Xây dựng quy trình bán hàng và những kỹ năng để bán hàng hiệu quả và thành công);

– Quản trị marketing; Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu;

– Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

  1. Đối tượng tham gia

Các cán bộ chủ chốt làm việc trong các HTX thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh có quy mô lớn; Cán bộ làm công tác nghiệp vụ (Marketing, thị trường, bán hàng…) của Liên minh HTX tỉnh (học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ học tập).

Chi tiết đề nghị liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam – Số 6 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Người liên hệ: Đ/c Vũ Thị Thu Hà – Tel: 0966.277.326. Email: itpc@vca.org.vn.

Nguồn: https://www.vietrade.gov.vn/