Mời tham gia tập huấn kỹ năng XTTM thông qua hội chợ trong nước và quốc tế

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2022, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức “Tập huấn kỹ năng Xúc tiến thương mại thông qua hội chợ trong nước và quốc tế (10 lớp)”, cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu:

Tổ chức các “Lớp tập huấn Kỹ năng Xúc tiến thương mại thông qua hội chợ trong nước và quốc tế” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hiệp hội ngành hàng nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng trong nước và quốc tế. Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ có các kiến thức cơ bản về các hình thức trong xúc tiến thương mại và các kiến thức, kỹ năng để tổ chức tham gia các hội chợ thương mại như:

–  Nhận biết được các hình thức xúc tiến thương mại; phân loại hội chợ trong xúc tiến thương mại; xác định được mục tiêu khi tham gia hội chợ để từ đó lựa chọn tham gia các hội chợ phù hợp với doanh nghiệp;

– Có khả năng nhận biết, đánh giá được các lợi ích cũng như giá trị lâu dài khi doanh nghiệp tổ chức tham gia các hội chợ thương mại phù hợp với ngành, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp

– Có khả năng xác định được các hạng mục công việc cốt lõi trong việc tổ chức tham gia hội chợ thương mại;

– Nắm được quy trình công việc tổ chức tham gia hội chợ thương mại bao gồm trước, trong và sau sự kiện;

– Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và đánh giá hiệu quả trong việc tổ chức tham gia hội chợ; có kỹ năng thiết kế gian hàng, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thu hút khách hàng…

  1. Quy mô tổ chức:

10 lớp đào tạo, dự kiến 15 doanh nghiệp với 40 học viên/1 lớp/1 cụm (02 tỉnh).

  1. Kế hoạch triển khai chi tiết, thời gian, địa điểm (đính kèm).
  2.  Ngành hàng: Đa ngành
  3.  Đối tượng tham gia:

– Tổ chức XTTM tại Trung ương, địa phương và Hiệp hội ngành hàng (gồm Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách xúc tiến thương mại);

– Các doanh nghiệp (ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa), hợp tác xã được thành lập theo quy định hiện hành và thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phân phối (gồm Quản lý, nhân viên ở vị trí phòng Maketing, phòng kinh doanh).

  1.  Chi phí:

Đơn vị tham gia chương trình được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn.

  1.  Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình:

– Đăng ký danh sách đúng đối tượng gửi về đơn vị tổ chức đúng hạn;

– Tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ;

– Hoàn thành báo cáo đánh giá hiệu quả của chương trình sau khi kết thúc mỗi lớp học.

  1.  Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

Bản đăng ký tham gia lớp tập huấn có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị (Danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm).

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Địa chỉ: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 098.360.3465         Email: binhminhktdn@gmail.com

Người liên hệ: Bà Trương Thị Minh

Lưu ý: Đối tượng đăng ký không thuộc các đơn vị tại mục 6 sẽ không nhận được hỗ trợ./.

Nguồn: https://www.vietrade.gov.vn/