Tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh thuộc đề án Khuyến công địa phương Năm 2023 tại huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập

Tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh thuộc đề án Khuyến công địa phương  Năm 2023 tại huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại – Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hữu Lũng; Ngày 26 tháng 7 năm 2023 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại – Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đình Lập, tổ chức Bế giảng nghiệm thu đề án: “Tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh năm 2023” theo chương trình khuyến công địa phương năm 2023 lần lượt cho 02 lớp với 100 học viên tại huyện Hữu Lũng, huyện Bình Gia (Trong đó: huyện Hữu Lũng 50 học viên, huyện Đình Lập 50 học viên).

 Tham dự buổi khai giảng và bế giảng nghiệm thu có các thành phần: Đại diện Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng; Đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; 100 học viên là hội viên hội phụ nữ huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập.

Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt một số nội dung như: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh và doanh nghiệp; kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; Những vấn đề chung về khởi sự kinh doanh; phát hiện cơ hội kinh doanh và tính khả thi; lập kế hoạch maketting; lựa chọn loại hình kinh doanh và trách nhiệm của người chủ doanh nghiệp; ước tính vốn để khởi sự kinh doanh…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức cơ bản để các hội viên phụ nữ nhận thức về khả năng bản than và các hình thức sản xuất kinh doanh. Từ đó, giúp hội viên phụ nữ mạnh dạn thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn

Các lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày. Tại huyện Hữu Lũng từ ngày (18-20)/7/2023, Tại huyện Đình Lập từ ngày (24-26)/7/2023. Sau các lớp tập huấn học viên được cấp giấy chứng nhận “Đã hoàn thành khóa tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh” năm 2023.

Nguyễn Mạnh Đạt –Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại