Đồng Nai: Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Với cách tiếp cận linh hoạt, hiệu quả, Đồng Nai đã thu hút được 124 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ khác trong 3 năm qua. Tỉnh đã triển khai 136 chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực với số tiền gần 12 triệu USD (tương đương hơn 275 tỷ đồng).

Các chương trình, dự án chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: giáo dục – đào tạo và dạy nghề, y tế, môi trường, giải quyết vấn đề xã hội (chủ yếu là nâng cao kỹ năng, chất lượng cuộc sống, bình đẳng giới cho những người yếu thế, phụ nữ, trẻ em).

Trong 3 năm qua, hiệu quả thực hiện của các dự án phi chính phủ nước ngoài đều phù hợp với chủ trương, chính sách về việc giải quyết vấn đề xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, các dự án đã góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, qua đó tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa nhân dân Đồng Nai với bạn bè quốc tế.

Tại hội nghị sơ kết, Đồng Nai đã tiếp nhận tài trợ các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng. Những chương trình, dự án này sẽ được triển khai trong giai đoạn 2023-2025.

Dịp này, 27 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng.

Nguồn: congthuong.vn