hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre cho giai đoạn và định hướng thực hiện đến năm 2030. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã có 200 sản phẩm của 77 chủ thể đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên, trong đó: có 110 sản phẩm đạt 3 sao, 90 sản phẩm 4 sao, trong số sản phẩm 4 sao có 16 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Nhằm giới thiệu và quảng bá cho các sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” của tỉnh Bến Tre đến với thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt trong công tác kết nối cung – cầu cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Sở Công Thương xin gửi thông tin các sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre đến Quý Sở để hỗ trợ giới thiệu đến các đối tác (doanh nghiệp, nhà phân phối, cửa hàng,…) trên địa bàn hợp tác cùng đồng hành với các Chủ thể kinh tế trong việc kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre (thông tin chi tiết về sản phẩm và Chủ thể kinh tế theo Phụ lục đính kèm).

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý đơn vị. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre; Địa chỉ: Tầng 7- Tòa nhà làm việc 6 Sở, 126A Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Ông Phan Thanh Nhứt – PGĐ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre – Điện thoại: 0365.492.928.

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý đơn vị./.

703 SCT KCXT Ho tro ket noi

Tổng hợp