Mời tham gia Hội chợ triển lãm: Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023

Trong những năm qua, Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên là Hội chợ thường niên đã từng bước khẳng định được thương hiệu riêng của Thái Nguyên, để lại ấn tượng tốt đẹp về công tác tổ chức, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, là kênh giao lưu, giới thiệu, truyền thông về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa… giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố bạn trong cả nước; là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới các tổ chức, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển; tăng cường liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, với tinh thần chủ đề điều hành chỉ đạo của Chính phủ là: “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023, như sau:

– Tên Hội chợ triển lãm: Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023.

– Địa điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Thời gian: Từ ngày 19/5/2023 đến hết ngày 23/5/2023.

– Quy mô Hội chợ, triển lãm: 150 – 250 gian hàng, được chia thành 03 khu:

+ Khu vực 1: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế – xã hội; các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh/thành phố trong cả nước.

+ Khu vực 2: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu, năng lực của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp (trong nước và FDI), HTX… trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, đầu mối bao tiêu hàng hóa xuất, nhập khẩu.

+ Khu vực 3: Triển lãm, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 09 huyện, thành phố, Sở, ban, ngành trong tỉnh Thái Nguyên.

 Với tinh thần mở rộng giao lưu, quảng bá, hợp tác liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, kết nối cung cầu; để Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023 đạt được mục tiêu, ý nghĩa, bảo đảm hiệu quả, UBND tỉnh Thái Nguyên trân trọng mời Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp, tham gia Hội chợ triển lãm tỉnh Thái Nguyên.

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Khánh Toàn – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0917.656.988; Đ/c Phạm Hùng – Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên điện thoại: 0913.686.515)

Nguồn: https://www.vietrade.gov.vn/