“Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023” tại thành phố Hồ Chí Minh

 Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc sản của các địa phương đến người dân Thành phố và khách du lịch, kết hợp giới thiệu các hoạt động văn hóa đặc trưng, được công nhận là di sản văn hóa của các vùng miền; thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa; đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

          Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức chương trình “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023”, nội dung cụ thể như sau:

– Thời gian: từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 (04 ngày).

– Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (Số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh)

– Đối tượng tham dự: các doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức xúc tiến, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc sản tiêu biểu, chất lượng của Thành phố và các tỉnh/thành trong cả nước.

– Tiêu chí tham dự: sản phẩm trưng bày, giới thiệu phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, do các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của Việt Nam sản xuất, ưu tiên các sản phẩm đến từ các làng nghề truyền thống, các sản phẩm đặc sản của địa phương.

– Nội dung:

+ Không gian trưng bày và trải nghiệm hoạt động làng nghề truyền thống đặc sắc của các vùng miền Việt Nam;

+ Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiêu biểu của Thành phố;

+ Không gian trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống,
sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP đến từ các tỉnh/thành;

+ Các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng và biểu diễn văn hóa nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa của các vùng miền trên cả nước; Hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc sản và sản phẩm OCOP.

– Cơ quan tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Q1 TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Tấn Minh – PTP XTTM, ĐT: 0968.740.701 hoặc 0283.910.4565

Tổng hợp