Mời tham gia tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Thực hiện Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023; Nhằm góp phần nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xúc tiến thương mại; tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng về đội ngũ nhân sự và nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại đáp ứng thời kỳ công nghệp 4.0, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ với các nội dung  như sau:

  1. Thời gian: 02 ngày, ngày 14 -15/6/2023.

Hình thức tập huấn: Trực tiếp.

  1. Địa điểm: Tại Hội trường Châu Thành Hotel, đường 16/4, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  2. Nội dung: Chương trình tập huấn gửi kèm.
  3. Đối tượng tham gia: Là các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh (ưu tiên các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ) được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật
  4. Kinh phí: Các đơn vị tham gia được miễn phí 100% chi phí tham dự. (Các đại biểu tự túc kinh phí ăn, ở, đi lại).
  5. Nghĩa vụ của các đơn vị khi tham gia khóa tập huấn

– Đăng ký tham gia về đơn vị tổ chức.

– Tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học.

  1. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia

– Bản đăng ký tham gia (theo mẫu).

– Bản đánh giá kết quả tham gia lớp tập huấn của các học viên (theo mẫu).

           Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận kính mời Quý đơn vị quan tâm, đăng ký tham gia lớp tập huấn về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận trước ngày 10/6/2023. (Địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Email: xttmninhthuan@gmail.com; Điện thoại: 02593828500 – 0972.056.157 – Anh Sơn)./.

Nguồn: https://vietrade.gov.vn/