Thông tin về chương trình, Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tìm hiểu trực tiếp tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư với thị trường New Zealand và Australia, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Australia tổ chức Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia 2023. Thông tin cụ thể về chương trình Đoàn tại đường link dưới đây:

Thông tin về chương trình, Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia Đoàn vui lòng liên hệ:

  • Cục Xúc tiến thương mại – Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu;
  • Chi Nhánh Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh ; 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Liên hệ: Anh Đông Duy (0915542387), chị Nguyễn Thủy (0903488963);
  • Email: duyvietrade@gmail.com; duynd@vietrade.gov.vn; thuy148@gmail.com./.
  • Thời hạn đăng ký tham gia: Trước 17h00 thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Trân trọng!

Nguồn: Tổng hợp