11 tháng năm 2021, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn đạt 1,06 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 2,61 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 11/2021, Việt Nam xuất khẩu 276,1 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 126,59 triệu USD, tăng 50,9% về lượng và tăng 55% về trị giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 giảm 0,6% về lượng, nhưng tăng 19,8% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 458,5 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng 10/2021 và tăng 20,6% so với tháng 11/2020.

Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 2,61 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tính riêng mặt hàng sắn, 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 771,97 nghìn tấn sắn, trị giá 199,94 triệu USD, tăng 34,4% về lượng và tăng 52,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam. 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 2,44 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 994,24 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 25,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc trong 11 tháng năm 2021 chiếm 93,5% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước.

Nguồn: congthuong.vn