Quảng Bình: Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch về việc tăng cường triển khai các hoạt động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Công Thương Quảng Bình, kế hoạch tăng cường triển khai các hoạt động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, tạo chuyển biến về nhận thức trong Nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế – xã hội.

Kế hoạch trên còn xây dựng văn hóa tiêu dùng của Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng; vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh nâng cao vị thế của hàng Việt Nam, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam.

Đây cũng là dịp để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; nâng cao năng lực hệ thống thông tin xúc tiến thương mại, dự báo cung cầu, quy mô và đặc điểm từng loại thị trường, cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp. Tổ chức kết nối cung cầu, kết nối sản xuất với hệ thống phân phối, kết nối thị trường trong nước với quốc tế.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong năm 2021, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành Công thương; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, nhân rộng mô hình “Điểm bán hàng Việt, hàng Quảng Bình”, “tinh hoa hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bao bì, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, an toàn thực phẩm cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu để có điều kiện đầy đủ hồ sơ pháp lý đưa vào giới thiệu quảng bá bày bán tại hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Co.opmart, Vinmart…

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu hàng hoá, xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các dịp Lễ, Tết để giúp người tiêu dùng trong tỉnh tiếp cận trực tiếp với thương hiệu, doanh nghiệp, hàng hóa Việt; chú trọng hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kết hợp kiểm tra giám sát và tuyên truyền đến các nhà sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả, an toàn thực phẩm của hàng hóa trên thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: congthuong.vn