4 dự án hoá chất yếu kém ngành Công Thương vượt 36% kế hoạch

Doanh thu toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước đạt 51.200 tỷ đồng năm 2021, bằng 116% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2020. Trong đó, riêng 4 đơn vị trong nhóm 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 10.589 tỷ đồng, bằng 136% so với kế hoạch, tăng 74% so với thực hiện 2020.

Vinachem lập kỷ lục về doanh thu

Tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 mới đây, Vinachem cho biết, năm 2021 các đơn vị thuộc Vinachem tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó là khó khăn từ đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác. Các yếu tố như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu, Luật số 71/2014/QH13 vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, việc cân đối nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là khó khăn lớn đối với Vinachem.

Mặc dù vậy Vinachem đã đạt kết quả khả quan trong năm 2021. Về giá trị sản xuất công nghiệp của toàn Tập đoàn, tính theo giá thực, ước đạt 48.980 tỷ đồng, bằng 116,2% kế hoạch năm, tăng 30,3% so với năm 2020. Trong đó, các đơn vị không nằm trong danh sách 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 38.282 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch, tăng 21% so với thực hiện 2020; 4 đơn vị thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 10.698 tỷ đồng, bằng 139% so với kế hoạch, tăng 79% so với thực hiện 2020.

Đáng chú ý, một số đơn vị có giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, gồm: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 136,7%; Công ty CP Phân bón và hóa chất Cần Thơ tăng 87,7%; Công ty CP DAP- Vinachem tăng 74,9%; Công ty CP DAP số 2- Vinachem tăng 61,5%; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng 53,8%; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tăng 24,2% so với năm 2020.

Về doanh thu, toàn Tập đoàn ước đạt 51.200 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2020. Trong đó, các đơn vị không thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 40.610 tỷ đồng, bằng 111,8% so với kế hoạch, tăng 15,7%; riêng 4 đơn vị trong nhóm 12 dự án yếu kém ngành Công Thương ước đạt 10.589 tỷ đồng, bằng 136% so với kế hoạch, tăng 74% so với thực hiện 2020. Các đơn vị có doanh thu tăng mạnh, gồm: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 110,9%; Công ty CP Phân bón và hóa chất Cần Thơ tăng 52,3%; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem tăng 69,1%; Công ty CP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc tăng 53,1%; Công ty CP DAP – Vinachem tăng 55,1%; Công ty CP Phân bón Bình Điền tăng 44% so với năm 2020.

Khẳng định, kết quả này là do tập thể Vinachem đã phát huy được những kinh nghiệm, bài học từ năm 2020 kể từ khi dịch bệnh bùng phát làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Vinachem đã chủ động, linh hoạt hơn trong việc tìm nguồn cung thay thế, tránh bị phụ thuộc vào một thị trường.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025

Bước sang năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch HĐTV Vinachem cho biết, Tập đoàn đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) là 49.058 tỷ đồng; doanh thu 51.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 1.075 tỷ đồng, trong đó, 4 đơn vị thuộc thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương lỗ cộng hợp 996 tỷ đồng, các đơn vị không thuộc thuộc 12 dự án yếu kém ngành Công Thương lãi cộng hợp ước đạt 2.071 tỷ đồng.

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, ông Phùng Quang Hiệp – Tổng giám đốc Vinachem – nêu rõ, trong năm 2022 Vinachem tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Cụ thể, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu các đơn vị: Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP số 2 để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị này.

Đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn sẽ khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ để phấn đấu sản xuất hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Theo đó, các đơn vị chủ động tích cực thực hiện các giải pháp quản trị theo xu hướng chuyển đổi số, tăng cường liên kết nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tốt nhất các thế mạnh của các đơn vị để tăng hiệu quả chung của toàn Tập đoàn …

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đánh giá cao Vinachem đã duy trì sự thống nhất, ổn định trong công tác quản trị, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 của Vinachem thuộc nhóm dẫn đầu trong số những doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Với những nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, theo lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Vinachem cần tăng cường công tác phân tích dự báo, chủ động xây dựng những giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất khi thị trường có nhiều diễn biến bất lợi và khó lường, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Chú trọng đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng cả những thị trường xuất khẩu khó tính nhất như thị trường châu Âu.

Nguồn: congthuong.vn