Đến 15/3: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 145 tỷ USD

Đến trung tuần tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 145,6 tỷ USD, theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 16,67 tỷ USD.

Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3 có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng này đã đưa quy mô kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến 15/3 lên xấp xỉ 75,9 tỷ USD, tăng 20,57% so với cùng kỳ 2023.

Chiều ngược lại, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3 đạt 15,5 tỷ USD. Có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô trong khoảng thời gian này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Tính chung từ đầu năm đến 15/3, kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 69,7 tỷ USD, tăng 15,78% so với cùng kỳ 2023.

Từ đầu năm đến 15/3, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 145,6 tỷ USD, với cán cân thương mại thặng dư 6,2 tỷ USD.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/