Hải quan tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nông sản

Ngoài việc tạo thuận lợi tối đa cho mặt hàng nông sản XK, cơ quan Hải quan khuyến nghị, các DN cần thiết lập một nền tảng bài bản trong các khâu sản xuất, ưu tiên cho mục tiêu nâng cao chất lượng, từ đó tăng sức cạnh tranh của hàng hóa.

Thông quan nhanh chóng trong ngày

Đánh giá vai trò của cơ quan Hải quan, tại hội thảo “XNK nông sản qua biên giới trong bối cảnh mới: Thực trạng và giải pháp” do Viện Nghiên cứu hải quan và Cục Hải quan Lạng Sơn (Tổng cục Hải quan) đồng chủ trì phối hợp với Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 12/5 tại TP Lạng Sơn, ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính cho rằng, thời gian qua, cơ quan Hải quan đã nỗ lực không ngừng nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hóa XK tại địa bàn, đặc biệt đối với hàng nông sản XK; giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan XK hàng hóa cho DN.

Nhấn mạnh về nỗ lực của ngành Hải quan, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng, ngành Hải quan đặt mục tiêu hỗ trợ cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các DN nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hải quan nói chung và các quy định liên quan đến nông sản XK nói riêng. Với mục tiêu đó, Hải quan các cấp luôn ưu tiên tuyên truyền, vận động các DN, cá nhân, tổ chức phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan.

Trong đó, để thúc đẩy hoạt động XK nông sản, cơ quan Hải quan đã thường xuyên tổ chức đối thoại DN, tư vấn hỗ trợ DN XK nắm rõ về những quy định của các nước về kiểm dịch, về tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế cấp phép, thủ tục thanh toán, bảo hiểm.

Ngoài ra, trong việc quản lý hàng nông sản XK, cơ quan Hải quan đóng vai trò như một mắt xích quan trọng vừa kiểm soát hoạt động XK nông sản, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động này phát triển. Theo Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, cơ quan Hải quan thường xuyên chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương nơi có hàng nông sản XK tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng hóa XK là nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ nói riêng và nông sản nói chung; giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan XK hàng hóa; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan kiểm dịch để thực hiện nhanh chóng thủ tục cho DN.

Đặc biệt, cơ quan Hải quan đã xây dựng, vận hành phần mềm trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) nhằm tự động tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm quyết định phương thức kiểm tra trên cơ sở thu thập, xử lý các dữ liệu về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; chuyển hồ sơ đến các cơ quan kiểm tra, tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định; đảm bảo công khai minh bạch thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nông sản XK, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cho biết, đối với việc kiểm tra, giám sát hàng nông sản XK, cơ quan Hải quan đã và đang tiếp tục xây dựng và nâng cao mô hình địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung; chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra.

Đồng thời đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc kiểm tra theo phương pháp phân luồng quyết định kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan điện tử, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) ở tất cả các khâu nghiệp vụ hướng đến mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết quả kết nối trao đổi thông tin thương mại và các DN hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan…

Trong giai đoạn cao điểm tại các cửa khẩu, cơ quan Hải quan luôn bố trí CBCC giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa XK ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; phối hợp với các DN kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại chất lượng hàng hóa của DN trong thời gian chờ XK. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình, cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các DN XK hàng nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn…

Một số khuyến nghị

Để nâng cao năng lực, thúc đẩy XK nông sản, ông Nguyễn Như Quỳnh cho rằng, DN cần nhanh chóng đẩy mạnh việc chuyển từ XK theo đường tiểu ngạch sang đường chính quy đối với các mặt hàng nông sản; các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh quá trình đàm phán với Trung Quốc trong việc chấp nhận các mặt hàng nông sản của Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng có tiềm năng lớn; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản Việt cũng như tạo cầu nối giữa DN Việt Nam với các DN phân phối, hệ thống siêu thị của Trung Quốc.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, DN cần thiết lập một nền tảng bài bản từ khâu nhỏ nhất như mặt bằng sản xuất, công nghệ, nguồn nguyên liệu và sự sáng tạo để nâng cao chất lượng nông sản theo hướng đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn của các nước NK; đa dạng hóa đối tượng khách hàng và thị trường XK nông sản để tránh phụ thuộc vào các đối tượng khách hàng, thị trường truyền thống bằng việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành, đa dạng hóa mẫu mã, cải tiến bao bì… Hoàn thành thủ tục hải quan sớm để khi hàng hóa đưa ra cửa khẩu không phải chờ đợi, bảo quản chờ XK.

Các DN sản xuất chế biến nông sản XK cũng cần nâng cao chất lượng hàng nông sản phù hợp với các cam kết Hiệp định của Việt Nam đang thực thi và các thị trường đối tác quan trọng; liên hệ chặt chẽ với cơ quan Hải quan chủ động áp dụng ứng dụng công nghệ trong việc truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử, giúp mở rộng thị trường XK.

Đặc biệt, cần ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch; kết hợp các biện pháp vật lý, sinh học và hóa học vào bảo quản nông sản dần thay thế biện pháp bảo quản hàng hóa để khi chờ làm thủ tục hải quan, hàng nông sản vẫn đảm bảo chất lượng, giữ được nguyên vẹn hình thức, đảm bảo yêu cầu của nước NK.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước cần đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, các dịch vụ hỗ trợ thúc đẩy XK theo hướng đầu tư xây dựng các KCN chế biến, chế tạo quy mô lớn đảm bảo cân đối cung cầu; sớm hoàn thiện toàn diện các chính sách liên quan đến hoạt động XNK; đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường; tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán, thỏa thuận với các cơ quan hữu quan hoàn thiện ký kết Nghị định thư về kiểm dịch thực vật…

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/