Kim ngạch nhập khẩu giảm gần 18 tỷ USD

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tiếp tục diễn biến giảm, đặc biệt là những nhóm hàng chủ lực.

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 (1-15/4) đạt 12,84 tỷ USD, giảm 10,9% (tương ứng giảm 1,56 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2023.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4 giảm so với kỳ 2 tháng 3 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 448 triệu USD, tương ứng giảm 12,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 264 triệu USD, tương ứng giảm 14,2%; sắt thép các loại giảm 138 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%…

Lũy kế từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 87,24 tỷ USD, giảm 17,1% (tương ứng giảm 17,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng chủ lực có kim ngạch giảm hàng tỷ USD như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 4,29 tỷ USD, tương ứng giảm 65,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 3,4 tỷ USD, tương ứng giảm 13,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 1,83 tỷ USD, tương ứng giảm 14,5%…

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận kỳ 1 tháng 4 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8,28 tỷ USD, giảm 8,6% (tương ứng giảm 779 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 3/2023.

Tính đến hết ngày 15/4, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 56,96 tỷ USD, giảm 17,7% (tương ứng giảm 12,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 65,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/