Lần đầu tiên xuất khẩu đạt hơn 30 tỷ USD/tháng trong năm 2023

Tháng 7, xuất khẩu của cả nước đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước và là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023 đạt được con số này.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 57,07 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1% và nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, tăng 2,4%.

Đáng chú ý, tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 2023 kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt con số từ 30 tỷ USD trở lên/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là tháng 3 cũng chỉ đạt 29,71 tỷ USD, trong khi tháng thấp nhất là tháng 1 với 23,61 tỷ USD.

Dù có chiều hướng tăng nhưng tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vẫn ảm đạm so với cùng kỳ năm ngoái.

7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 374,36 tỷ USD, giảm 13,8% (tương ứng giảm 60,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó tổng xuất khẩu đạt 195,42 tỷ USD, giảm 10,3% (tương ứng giảm 22,5 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 178,94 tỷ USD, giảm 17,4% (tương ứng giảm 37,64 tỷ USD).

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/