Loại hạt xuất khẩu thu hơn 2 tỷ USD trong 8 tháng

Hết tháng 8, xuất khẩu hạt điều thu về hơn 2,28 tỷ USD, tiếp tục duy trì là một trong những nhóm hàng chủ lực của ngành nông nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8 đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 60,58 nghìn tấn, kim ngạch 333,83 triệu USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 9,7% về kim ngạch so với tháng trước.

Nếu so với cùng kỳ 2022, kết quả xuất khẩu mặt hàng hạt điều còn tăng trưởng cao hơn với các con số lần lượt là: tăng 29,2% về lượng và tăng 21,8% về kim ngạch.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt gần 395,6 nghìn tấn, kim ngạch đạt 2,28 tỷ USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 11,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, hạt điều là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp. Hết tháng 8, đây là một trong 7 nhóm hàng xuất khẩu của ngành nông nghiệp có kim ngạch đạt từ 1 tỷ USD trở lên.

6 nhóm hàng còn lại gồm: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,48 tỷ USD; thủy sản đạt 5,8 tỷ USD; rau quả đạ 3,55 tỷ USD; gạo đạt 3,16 tỷ USD; cà phê đạt 2,96 tỷ USD; cao su đạt 1,62 tỷ USD.

Các thị trường xuất khẩu lớn của nhóm hàng hạt điều như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Anh, Australia…

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất và cũng là thị trường duy nhất đạt hơn 100.000 tấn trong 8 tháng đầu năm (đạt gần 103,7 nghìn tấn, kim ngạch gần 592 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 3,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái).

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/