Mặt hàng được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thuế GTGT 10%

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị của một số DN hướng dẫn quy định liên quan đến việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ đối với mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC-ZNC, máy đục lỗ, máy công cụ dùng để gia công gỗ, máy công cụ dùng để gia công kim loại.

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa NK không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc phần b phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các nhóm đã được nêu tên cụ thể từ mục 1 đến mục 6 và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các nhóm này.

Cũng tại phụ lục 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định hàng hoá công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: STT 07- loại khác, mục 4 – Thiết bị điện tử chuyên dùng tích dấu (*). Tại phần ghi chú (cuối phụ lục 3) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) phần A và cột (4) phần b phụ lục này, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa NK”.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC-ZNC, máy đục lỗ, máy công cụ dùng để gia công gỗ, máy công cụ dùng để gia công kim loại NK nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục 4 phần b phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/