Mời tham gia Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2946/QĐ-BCT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023. Trong đó Sở Công Thương Lạng Sơn được phê duyệt 02 Đề án nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ứng dụng thương mại điện tử, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng được hỗ trợ

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi đảm bảo đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Các đơn vị tham gia chương trình phải có tư cách pháp nhân và có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung hoạt động của sàn thương mại điện tử;

– Về ngành hàng: áp dụng cho mọi ngành hàng, ưu tiên các ngành hàng về nông sản;..

– Về sản phẩm: các sản phẩm có nhãn mác, đảm bảo chất lượng theo quy định chung về xuất xứ, chất lượng;

– Về cơ sở vật chất: Có trang bị máy tính (01 bộ) có kết nối mạng internet ổn định;

– Về nhân sự: Có trình độ cơ bản về CNTT, cam kết hợp tác, thực hiện đề án và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Năm 2023.
  2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ

Sở Công Thương quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc như sau:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký trước được hỗ trợ trước.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm Ocop được hỗ trợ trước.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện chỉ được hưởng 01 nội dung do Sở Công Thương hỗ trợ.

  1. Nội dung hỗ trợ

5.1. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong đó chọn lọc doanh nghiệp uy tín thương hiệu để hỗ trợ và quảng bá.

5.2. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain…) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử

  1. Về phương thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

– Thành phần hồ sơ đề xuất gồm:

(1) Bản đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu gửi kèm).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(3) Tài liệu xác định doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm Ocop.

(4) Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có).

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ là bản sao hoặc bản chụp từ bản gốc, bản chính và không cần chứng thực. Trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung cấp bản chính hoặc bản gốc để đối chiếu thông tin).

– Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 06/10/2023.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, địa chỉ số 211 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) để xem xét, quyết định.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, địa chỉ số 211 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, người liên hệ Bà Nguyễn Thị Dung; điện thoại: 0913278588./.

Đăng Ký

Tổng hợp