Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến khô heo mác mật tại huyện Bắc Sơn

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại phối hợp với Hộ kinh doanh Dương Hữu Điện tổ chức nghiệm thu đề án: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến khô heo mác mật” tại xưởng sản xuất của Hộ kinh doanh.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành phần:

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Đại diện Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn; Đại diện lãnh đạo UBND xã Chiêu Vũ; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; Hộ kinh doanh Dương Hữu Điện.

Tổng kinh phí thực hiện đề án: 363.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 hỗ trợ đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất gỗ bóc là 120.000.000 đồng. Hộ kinh doanh Dương Hữu Điện đã đầu tư nhà xưởng và các máy móc thiết bị mới để thực hiện chế biến khô Heo mác mật để phục vụ cho thị trường trong nước với công suất 24.000 kg khô heo mác mật/năm, tạo thêm việc làm cho 05 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Việc triển khai đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương từ nguồn nguyên liệu sẵn có, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn