Triển khai thực hiện Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020.

Triển khai thực hiện Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã đánh giá và công nhận 187 sản phẩm OCOP của 77 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trong đó có 39 sản phẩm đạt 4 sao, 148 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên gửi thông tin các sản phẩm OCOP của tỉnh, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư/Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh thành phố tạo điều kiện, hỗ trợ giới thiệu và kết nối các sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên đến các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, nhà phân phối, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tìm hiểu thông tin, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên (gửi kèm theo danh sách sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên và thông tin liên hệ).

Sở Công Thương Hưng Yên rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo thông tin trong danh sách gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

Tổng Hợp

Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên