Về việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation – APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia có các quyền lợi sau: được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp;  được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng; Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông tin về GTCLQG năm 2022 đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự (có mẫu đăng ký tham dự và các thông tin chi tiết kèm theo).

Tổ chức, doanh nghiệp gửi bản đăng ký tham dự trước ngày 13/5/2022 về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: số 638 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn). Để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết, đề nghị liên hệ phòng Nghiệp vụ Tiêu chuản – Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại : 02053.775.779 hoặc 02053.871.908 – Fax: 02053.898.978 ; Email: chicuctdc.ls@gmail.com.

Rất mong nhận được đơn đăng ký tham dự từ Quý đơn vị.

thong tin ve GTCLQG

Mau ban dang ky tham du

Tổng hợp