Việt Nam và Hoa Kỳ vừa đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc điều tra về gỗ

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai vừa công bố một thỏa thuận với Việt Nam nhằm giải quyết các mối quan ngại của Hoa Kỳ trong cuộc điều tra theo Mục 301 về Gỗ Việt Nam.

Đây là cuộc điều tra theo Mục 301 đầu tiên nhằm giải quyết những quan ngại về môi trường. Thỏa thuận đảm bảo các cam kết nhằm ngăn chặn gỗ khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp tham gia chuỗi cung ứng, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Đại sứ Katherine Tai xác định thỏa thuận đưa ra một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề đang được điều tra và chưa có biện pháp thương mại nào được đưa ra vào thời điểm này. Trong tương lai, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) sẽ giám sát việc thực hiện Thoả thuận của Việt Nam.

Đại sứ Katherine Tai đánh giá cao những cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập khẩu và sử dụng gỗ bị khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp.

“Với Thỏa thuận này, Việt Nam sẽ cung cấp một mô hình – cho cả khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên toàn cầu –về tăng cường thực thi pháp luật toàn diện đối với gỗ bất hợp pháp. USTR mong muốn được hợp tác với Việt Nam để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin, bao gồm cả việc thông qua Nhóm công tác về Gỗ mới được thành lập” – Đại sứ Katherine Tai nhấn mạnh.

Thỏa thuận có cam kết của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến gỗ bất hợp pháp, bao gồm cải thiện Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ; xử lý gỗ bị tịch thu (là gỗ bị thu giữ do vi phạm luật pháp trong nước hoặc quốc tế) ra khỏi chuỗi cung ứng thương mại; xác minh tính hợp pháp của gỗ khai thác trong nước bất kể nơi xuất khẩu; và làm việc với các quốc gia có nguy cơ cao để cải thiện việc kiểm tra hải quan tại biên giới và hợp tác thực thi pháp luật.

Theo Đại sứ Katherine Tai, gỗ bất hợp pháp trong chuỗi cung ứng gây tổn hại đến môi trường toàn cầu và tài nguyên thiên nhiên mà tất cả chúng ta phụ thuộc vào đó và không công bằng đối với các công nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ không sử dụng những loại gỗ đó. Việc USTR lần đầu tiên sử dụng Mục 301 trong cuộc điều tra này cho thấy sức mạnh của việc sử dụng công cụ này để giải quyết các mối quan tâm về rủi ro môi trường hoặc việc thực thi luật môi trường.

Cuộc điều tra USTR được bắt đầu vào tháng 10/2020 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Nguồn: congthuong.vn