Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI tăng hơn 3 tỷ USD trong nửa cuối tháng 5

Kim ngạch của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh trong nửa cuối tháng 5 (16-31/5) góp phần đưa hoạt động xuất khẩu cả nước nói chung có chiều hướng khởi sắc.

Số liệu thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5 đạt 11,63 tỷ USD, tăng 43,7% tương ứng tăng 3,54 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng 5/2023.

Kết quả tăng trưởng của doanh nghiệp FDI dựa vào tăng trưởng của một số nhóm hàng chủ lực mà nhóm doanh nghiệp nay chiếm ưu thế như: máy vi tính, sản phẩm tăng 38,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 48,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 44,3%…

Trong nửa cuối tháng 5, các doanh nghiệp FDI đóng góp 71% vào kim ngạch xuất khẩu tăng thêm của cả nước (3,54/4,98 tỷ USD).

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 98,9 tỷ USD, giảm 12,2% (tương ứng giảm 13,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch của cả nước.

Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 5 đạt 8,46 tỷ USD, tăng 3,5% (tương ứng 285 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5/2023. Tính trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 81,68 tỷ USD, giảm 18,3% (tương ứng giảm 18,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng kim ngạch của cả nước.

5 tháng qua, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI thặng dư 17,22 tỷ USD.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/