Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI giảm hơn 41 tỷ USD

Tính từ đầu năm đến 15/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 236,81 tỷ USD, giảm 14,8% (tương ứng giảm 41,19 tỷ USD) so với cùng kỳ 2022.

Với kết quả trên, các doanh nghiệp FDI chiếm 68,5% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm của cả nước (cả nước giảm 60,15 tỷ USD).

Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7 (1-15/7) đạt 10,01 tỷ USD, giảm 12,6% tương ứng giảm 1,44 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 6/2023.

Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 130,36 tỷ USD, giảm 11,3%, tương ứng giảm 16,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7 đạt 7,85 tỷ USD, giảm 2,2% (tương ứng giảm 179 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 6/2023.

Tính đến hết ngày 15/7/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 106,44 tỷ USD, giảm 18,71% (tương ứng giảm 24,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, từ đầu năm đến 15/7, các doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 24 tỷ USD.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/