Bế giảng 02 lớp Tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh tại huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia năm 2022

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia tổ chức bế giảng 02 lớp “Tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh năm 2022cho với 100 học viên tại 02 huyện Lộc Bình và huyện Bình Gia. Tham dự buổi bế giảng có các thành phần:

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Đại diện Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia; Đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; 100 học viên là hội viên hội phụ nữ huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia.

Tổng kinh phí thực hiện đề án: 108.500.000 đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022. Sau khi kết thúc đề án các học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản để nhận thức về năng lực bản thân và các hình thức sản xuất kinh doanh. Sáng tạo, năng động thực hiện ý tưởng là tiền đề cho việc hình thành, và phát triển kinh doanh. Tổ chức thực hiện hoàn thành đề án này, sẽ giúp được một số hội viên phụ nữ của huyện Lộc Bình, Bình Gia nắm bắt và hiểu biết một số quy định của pháp luật trong kinh doanh, các cơ hội, thời cơ thuận lợi để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh của cá nhân…, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại