Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Sáng 27/2, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, được thành lập tại Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác xúc tiến trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, khuyến công và công tác tiết kiệm năng lượng.

Về tổ chức bộ máy, hiện trung tâm có giám đốc, 3 phó giám đốc và 4 phòng chuyên môn với tổng 35/38 biên chế làm việc. Ngay khi thành lập, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình thuộc chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, không gây gián đoạn các hoạt động.

Về công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm đã thực hiện hỗ trợ, tư vấn miễn phí thủ tục thành lập doanh nghiệp, các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án đến khi dự án đi vào hoạt động. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã tư vấn thủ tục thành lập cho 10 doanh nghiệp; hỗ trợ 5 nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án…

Về chương trình khuyến công quốc gia, hiện trung tâm đã trình Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ 2 đơn vị trong lĩnh vực ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Về chương trình khuyến công địa phương, Trung tâm đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 11 đề án với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng.

Về công tác xúc tiến du lịch, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải thông tin lên các trang thông tin điện tử; tăng cường quảng bá thông tin về du lịch Lạng Sơn trên các website liên kết với các tỉnh bạn, trang thông tin của Cục Du lịch quốc gia; cung cấp thông tin về lễ hội cho các đối tác lữ hành trong nước và Trung Quốc để nắm bắt thông tin về hoạt động du lịch đầu xuân tại Lạng Sơn…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến liên quan đến vấn đề kinh phí hoạt động của trung tâm; việc thay thế, điều chỉnh các nhiệm vụ của trung tâm trên cơ sở những nhiệm vụ đã giao cho 3 đơn vị cũ; việc xây dựng quy hoạch lãnh đạo của đơn vị và lãnh đạo các phòng; việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan… Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị Trung tâm tích cực tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; quan tâm quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khuyến công, tiết kiệm năng lượng…

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, trung tâm tiếp tục hoàn thiện các văn bản làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của đơn vị. Đặc biệt cần khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành liên quan; đẩy nhanh hoàn thiện đề án vị trí việc làm xong trước ngày 15/3; khẩn trương xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trình UBND tỉnh trước ngày 10/3, trên cơ sở đó trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai với thời gian cụ thể; hoàn thiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị tốt sự kiện công bố quy hoạch tỉnh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; rà soát, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,…

Đồng chí giao Sở Tài chính sớm trình UBND tỉnh dự thảo ban hành quyết định thu hồi kinh phí của 3 trung tâm cũ, giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xong trước 10/3 để đơn vị sớm ổn định hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nguồn: https://baolangson.vn/