Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất gỗ băm tại huyện Hữu Lũng

Ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tổ chức nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất gỗ băm tại xưởng sản xuất của Hộ kinh doanh Dương Hữu Tình.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, Đại diện Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Sở Công Thương; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hữu Lũng; Đại diện lãnh đạo UBND xã Minh Sơn; Đại diện Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; Hộ kinh doanh Dương Hữu Tình đã tham dự buổi nghiệm thu.

Đề án có tổng kinh phí: 505.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 hỗ trợ đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất gỗ băm là 150.000.000 đồng. Công suất 5.000 tấn gỗ băm/năm, tạo việc làm cho 06 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Việc triển khai đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương từ nguồn nguyên liệu sẵn có, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại