Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 434/QĐ-UBND 15/03/2023 Về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2023
2 161/QĐ-UBND 07/02/2023 Về việc phê duyệt chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn năm 2023
3 173/QĐ-UBND 19/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2022
4 1678/HDLN-SKHĐT-STN-SCT-SNN&PTNT-SKHCN- 28/09/2021 Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
5 11/QĐ-UBND 05/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
6 05/CT-BCT 25/02/2020 Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
7 08/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
8 12/2019/QĐ-TTg 25/02/2019 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2010/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
9 30/2016/QĐ-UBND 28/06/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
10 171/2014/TT-BTC 13/11/2014 Thông tư HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
11 08/2014/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
12 72/2010/QĐ-TTg 14/11/2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây