Tìm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 161/QĐ-UBND 07/02/2023 về việc phê duyệt chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2 434/QĐ-UBND 15/03/2023 Về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2023
3 173/QĐ-UBND 19/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2022
4 171/2014/TT-BTC 13/11/2014 Thông tư HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
5 72/2010/QĐ-TTg 14/11/2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
6 12/2019/QĐ-TTg 25/02/2019 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2010/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
7 08/2014/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
8 30/2016/QĐ-UBND 28/06/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
9 11/QĐ-UBND 05/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
10 08/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
11 1678/HDLN-SKHĐT-STN-SCT-SNN&PTNT-SKHCN- 28/09/2021 Hướng dẫn liên ngành
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây