kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm coocng nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024)

UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm coocng nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích

– Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

– Tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết, hợp tác cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh tại thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, trong đó chú trọng các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ mà thành phố Đà Nẵng và khu vực miên Trung – Tây Nguyên có tiềm năng

– Thúc đẩy hoạt động Hội chợ triển lãm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng đối với công cuộc phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo đối với Việt Nam nói chung, trong đó có thành phố Đà Nẵng nói riêng, đồng thời truyền tải thông điệp và quan điểm của Đảng và Chính phủ, Bộ Công Thương trong chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng

– Khuếch trương và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, khu vực miên Trung – Tây Nguyên và cả nước

– Tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm điều hành, quản lý và phát triển, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài để thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu

– Hình thành chuỗi liên kết cung ứng – sản xuất – tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo kênh tiêu thụ các sản phẩm ổn định, bền vững với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, giá thành hợp lý và có tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  1. Yêu cầu

– Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước thông qua hình thức tổ chức 01 hội chợ triển lãm cong nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng

– Xúc tiến giao thương và thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng thông qua 91 hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ ttại thành phố Đà Nẵng

– Chương trình Hội chợ triển lãm và hội thảo được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác, liên kết sau chương trình, tạo động lực kích thích phát triển, mở rộng sản xuất, tăng giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành trong cả nước

– Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các Sở, ban ngành, các Hội, hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và sự hưởng ứng tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp

– Công tác phục vụ, tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội thảo phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và an ninh trật tự

II. NỘI DUNG

Tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024

a) Thời gian dự kiến: Từ ngày 02/10/2024 đến hết ngày 04/10/2024 trong đó tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm vào lúc 08h00 ngày 02/10/2024 với khoảng 400 người tham dự

b) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng tháng tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

c) Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố Đà Nẵng – Bộ Công Thương

d) Cơ quan tổ chức: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

đ) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

e) Quy mô hội chợ triển lãm

Gồm tối thiểu 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo thuộc lĩnh vực : cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da giày và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khác mở rộng theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của các thành phố Đà Nẵng

2. Tổ chức Hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng năm 2024

a) Thời gian dự kiến: 10h ngày 02/10/2024 (buổi sáng)

b) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố Đà Nẵng – Bộ Công Thươngd) Cơ quan tổ chức: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

đ) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

e)Chủ trì hội thảo: lãnh đạo thành phố Đà Nẵng – Lãnh đạo Bộ Công Thương

g) Thành phần tham dự

Dự kiến khoảng 300 người, gồm có:

– Lãnh đạo Bộ Công Thương

– Lãnh đạo Cục Công nghiệp, Cục Công Thương địa phương, Cục xúc tiến thương mại và các vụ thuộc Bộ Công Thương, văn phòng Bộ CÔng Thương tại Đà Nẵng, trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía nam (IDCS)…

– Đại diện Lãnh đạo UBND, Sở Công Thương, trung tâm Khuyến công/Xúc tiến thương mại các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh khác: Dự kiến 30 tỉnh, thành

– Đại diện lãnh đạo: Văn phòng đoàn kết đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng, văn phòng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện

– Đại diện ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhành Đà Nẵng và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

– Đại diện Hiệp hội CÔng nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, liên minh hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam (VISA), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, VCCI Đà Nẵng, các Hiệp hội, hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và  các tỉnh, thành khác

– Đại diện các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh, thành khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh khác

– Đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài liên quan

– Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí

h) Chương trình hội thảo

Chương trình hội thảo (dự kiến) gồm các nội dung như sau:

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

– Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công Thương

– Trình chiếu video giới thiệu tình hình sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ

– 03 bài tham luận của các cơ quan liên quan (Các cơ quan quản lý nhà nước phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về phát triển công nghiệp hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quản lts, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị làm dịch vụ kết nối chia sẻ kinh  nghiệm kết nối)

– Phần trao đổi, thảo luận về nhu cầu kết nối, hợp tác của các đơn vị/doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo

– Các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm hiểu, kết nối và ký kết hợp tác hội thảo

3. Tổ chức Chương trình kết nối B2B

a) Thời gian dự kiến: Từ ngày 02-04/10/2024.

b) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan tổ chức: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng – Liên minh hỗ trợ công nghiệp Việt Nam (VISA)

d) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

đ) Chủ trì chương trình kết nối B2B: Liên minh hỗ trợ công nghiệp Việt Nam (VISA)

e) Hình thức tổ chức: trực tiếp và trực tuyến

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà mua hàng (buyer) trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo, các hội, hiệp hội doanh nghiệp liến quan và các cơ quan truyền thông, báo chí

III. KINH PHÍ

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch không quá: 3.564.000.000 đồng( Bằng chữ: ba tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng), trong đó:

– Từ nguồn vốn ngân sách thành phố (Đà giao dự toán cho Sở Công Thương tại quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng): 2.374.000.000 đồng

– Từ nguồn ngoài vốn ngân sách nhà nước: 1.190.000.000 đồng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Công Thương

– Căn cứ điều 56, Điều 61 Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố, quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và dự toán được giao (Kinh phí triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) tại quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng và ý kiến của Sở Tài Chính tại công văn số 1061/SCT-HCSN ngày 10/4/2024 để tổ chức Hội chợ triển làm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

– Chù trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Ban tổ chức và tổ giúp việc để tổ chức Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo và Hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 đại hiệu quả

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các cơ quan , đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các Sở Công Thương (theo văn bản đề nghị) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tổ chức thành công Hội chợ triển làm và Hội thảo nêu trên.

Tổng hợp