ĐỀ NGHỊ CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ ĐẢM CUNG ỨNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN

Thực hiện Công văn số 389/BCT-TTTN ngày 24/01/2022 của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp thực hiện

– Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định, đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn;

– Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh có các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt, đóng cửa hàng, giảm thời gian bán hàng, tiết giảm lượng bán hàng.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

– Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đóng cửa không kinh doanh (nếu không có lý do chính đáng), gây ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi người tiêu dùng;

– Theo dõi sát diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn, chủ động xử lý các biến động bất ổn về cung cầu, giá cả; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp xử lý.

3. Yêu cầu các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn

– Chủ động nguồn cung, dự trữ lượng xăng dầu đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu. Có các phương án cần thiết để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống;

– Đảm bảo các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình bán hàng đủ thời gian; cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho thị trường; ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu cả về lượng và cơ cấu chủng loại theo kế hoạch tiêu thụ đã được xác định hàng năm của thương nhân;

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng các cửa hàng đóng cửa, giảm thời gian bán hàng, đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.

4. Yêu cầu các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu

– Mở cửa bán hàng đúng thời gian đăng ký, đảm bảo cung ứng liên tục, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

– Trường hợp tạm ngừng bán hàng phải thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng và chỉ ngừng bán sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản Nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý làm ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong tỉnh;

– Yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời cho Sở Công Thương (qua phòng Quản lý Thương mại, SĐT: 02053.875.497 hoặc 0962.999.138) để phối hợp xử lý.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 205/SCT-QLTM ngày 09/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn: Vv chap hanh cac quy dinh ve kinh doanh xang dau)