Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su từ thị trường Việt Nam

10 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 57,8% về lượng và tăng 95,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấyy, 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 37,62 nghìn tấn, trị giá 68,87 triệu USD, tăng 57,8% về lượng và tăng 95,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.831 USD/tấn, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, chủng loại SVR 10 được xuất khẩu nhiều nhất sang Hàn Quốc, chiếm 25,6% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hàn Quốc trong 10 tháng năm 2021, với 9,62 nghìn tấn, trị giá 16,01 triệu USD, tăng 68,5% về lượng và tăng 109,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.665 USD/ tấn, tăng 24,5%.

Theo cơ quan Hải quan Hàn Quốc, hiện, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc và nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 7,8% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, tăng so với mức 6,8% của 10 tháng năm 2020.

Về chủng loại, trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, với 35,73 nghìn tấn, trị giá 68,35 triệu USD, tăng 33,6% về lượng và tăng 70,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 12,3%, tăng so với 10,6% của 10 tháng năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 10 tháng năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Hoa Kỳ, Trung Quốc tăng, trong khi thị phần của Nhật Bản, Singapore, Cộng hòa Séc giảm. Cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm 0,08% trong tổng lượng cao su tổng hợp nhập khẩu của Hàn Quốc.

Nguồn: congthuong.vn