EU tiến hành đánh giá lại thuốc trừ sâu Glyphosate

Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã đưa ra báo cáo đánh giá về Glyphosate và Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) đưa ra nhận xét về các đề xuất về cách Glyphosate nên được phân loại và dán nhãn nguy cơ vật lý, nguy cơ sức khỏe và nguy cơ môi trường.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển, kiêm nhiệm thị trường Bắc Âu, Glyphosate được sử dụng rộng rãi như một chất diệt cỏ. Từ lâu đã có nhiều sự quan tâm và thảo luận về việc sử dụng Glyphosate và tác dụng của Glyphosate đối với môi trường và sức khỏe con người.

Để bảo vệ sức khỏe và môi trường, EU có những yêu cầu nghiêm ngặt về việc phê duyệt các hoạt chất thuốc trừ sâu. Các hoạt chất được đánh giá lại định kỳ để đảm bảo rằng các chất vẫn đáp ứng các yêu cầu để được phê duyệt. Glyphosate được xem xét lại lần cuối vào năm 2017 trong khoảng thời gian 5 năm, tức là cho đến năm 2022.

Do vậy, EU đang tiến hành đánh giá lại Glyphosate ở EU. Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã đưa ra báo cáo đánh giá về Glyphosate và Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) đưa ra nhận xét về các đề xuất về cách Glyphosate nên được phân loại và dán nhãn nguy cơ vật lý, nguy cơ sức khỏe và nguy cơ môi trường.

“Các doanh nghiệp đang sử dụng Glyphosate trong sản xuất, nông nghiệp và xuất khẩu sang EU nên tham khảo các báo cáo trên và có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới” – thương vụ khuyến cáo.

Nguồn: congthuong.vn