THÔNG BÁO Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 8 giờ 00 ngày 19/01/2022 là 921 xe, giảm 206 xe so với ngày 18/01/2022, cụ thể:

  1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 18/01/2022:

 + Số phương tiện xuất khẩu: 103 xe, trong đó có 76 xe đi thẳng và 27 xe sang tải (72 xe hoa quả, 31 xe mặt hàng khác).

+ Số phương tiện nhập khẩu: 328 xe, trong đó 305 xe hàng, 05 xe mới, 18 xe không sang tải.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe (hoa quả).

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 18/01/2022 đến 8h ngày 19/01/2022): 17 xe  (linh kiện điện tử, cá)

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 19/01/2022: 597 xe, trong đó có 306 xe tại khu trung chuyển. Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Tổng xe hàng hoa quả: 366 xe (chở bằng xe nóng: 51 xe, chở bằng container lạnh: 315 xe);

– Mặt hàng linh kiện điện tử: 85 xe;

– Mặt hàng ván bóc: 16 xe;

– Mặt hàng khác: 130 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 101 xe (25 xe dưa hấu, 58 xe sắn, 07 xe tinh bột sắn, 09 xe thanh long, 02 xe mít).

– Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 18/01/2022 đến 8h ngày 19/01/2022): Không

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 19/01/2022: 272 xe, trong đó có 272 xe tại bãi Bảo Nguyên. Chi tiết các mặt hàng như sau:

+ Tổng xe hàng hoa quả: 124 xe (chở bằng xe nóng: 110 xe, chở bằng container lạnh: 14 xe);

+ Mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre, xương lá cọ, cây thạch đen…): 130 xe;

+ Mặt hàng khác (rổ rá, bột mỳ, …): 18 xe.

  1. Cửa khẩu chính Chi Ma

– Từ ngày 17/01/2022 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h ngày 18/01/2022 đến 8h ngày 19/01/2022): Không

– Tổng số phương tiện quay đầu chuyển đi cửa khẩu khác ngoài tỉnh: 10 xe (tinh bộ sắn)

Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 19/01/2022: 52 xe (số phương tiện tồn thay đổi do  có 08 xe xin hạ tải tại các kho bãi để giải phóng phương tiện). Chi tiết các mặt hàng như sau:

– Mặt hàng nông sản (tinh bột sắn, hạt sen, hạt vừng, thạch đen…): 46 xe;

– Mặt hàng khác (hạt cà phê, cút mây, nhựa thông, …): 06 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương