TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (01/01/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 31/12/2021 và lượng tồn đến sáng ngày 01/01/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

Đến hết ngày 31/12/2021, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

– Xuất khẩu: 63 xe;

– Nhập khẩu: 309 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.269 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (917 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

Đến hết ngày 31/12/2021, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

– Xuất khẩu: 28 xe (xe không của Trung Quốc vào sang tải);

– Nhập khẩu: 30 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 558 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát, ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 851 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (669 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 01/01/20222.678 xe. So với 2.945 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 31/12/2021, lượng tồn đã giảm 267 xe. Nguyên nhân chính do thời gian chờ đợi lâu, các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp, chủ hàng lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.