TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (10/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 10/12/2021 và lượng tồn đến sáng ngày 11/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 123 xe;

– Nhập khẩu: 261 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.0 16 xe, trong đó:

+ Xe hàng chờ xuất khẩu: 105 xe;

+ Tồn tại bãi xe trung chuyển: 911 xe;

Mặt hàng tồn chủ yếu: mít, thanh long, ván bóc, kinh kiện điện tử,…

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 13 toa hàng;

– Nhập khẩu: 40 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe;

– Nhập khẩu: 0 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 738 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,…

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 216 xe (Xe hàng: 165 xe; Xe không: 51 xe);

(Trong đó có 37 xe thanh long, luỹ kế từ 19/7/2021 – 10/12/2021, lượng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 14.757 lượt xe, tương đương 294.140 tấn)

– Nhập khẩu: 216 xe (Xe hàng: 85 xe; Xe không: 131 xe);

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.304 xe, trong đó:

+ Tồn tại bãi Bảo Nguyên: 961 xe;

+ Tồn tại bãi Cốc Nam: 143 xe;

+ Tồn tại khu phi thuế quan: 1.200 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: dưa hấu (tỉnh Quảng Ngãi), thanh long (tỉnh Bình Thuận), chuối xanh (tỉnh Tiền Giang), mít (tỉnh Đắk Lắk, Tiền Giang), xoài (tỉnh Bình Định).

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 11/12/2021 là 4.058 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.