TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (17/01/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 16/01/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 17/01/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 16/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 99 xe (77 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 318 xe.

– Từ 08h ngày 16/01/2022 đến 08h ngày 17/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 47 xe (hoa quả,  mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 121 xe (xe chở linh kiện điện tử, ván bóc, hàng may mặc, hoa quả,…);

– Thời điểm 08h ngày 17/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 763 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (467 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 16/01/2022, phía Trung Quốc không thực hiện hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá do nghỉ cuối tuần;

– Từ 08h ngày 16/01/2022 đến 08h ngày 17/01/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 0 xe;

– Thời điểm 08h ngày 17/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 71 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, hạt cà phê, cút mây, nhựa thông,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Từ 08h ngày 16/01/2022 đến 08h ngày 17/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 37 xe (22 xe mít, 8 xe xoài, 7 xe chuối);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 19 xe (8 xe dưa, 1 xe sắn, 9 xe thanh long);

– Thời điểm 08h ngày 17/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 442 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (220 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 17/01/20221.276 xe. So với 1.351 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 16/01/2022, lượng tồn đã giảm 75 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.