TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (29/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 29/12/2021 và lượng tồn đến sáng ngày 30/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 51 xe;

– Nhập khẩu: 386 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.310 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (931 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 20 toa hàng;

– Nhập khẩu: 47 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 18 xe (xe không của Trung Quốc vào sang tải);

– Nhập khẩu: 21 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 610 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát, ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe;

– Nhập khẩu: 0 xe (Trong đó: 0 xe hàng, 0 xe không);

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.216 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (1031 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 30/12/20213.136 xe. So với 3.530 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 29/12/2021, lượng tồn đã giảm 394 xe. Nguyên nhân chính do thời gian chờ đợi lâu, các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp, chủ hàng lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.