TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (30/01/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/01/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng

– Xuất khẩu: 0 toa;

– Nhập khẩu: 38 toa;

2. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Xuất khẩu: 07 xe;

– Nhập khẩu: 43 xe;

– Tồn: 250 xe (245 xe chở hoa quả, 5 xe chở hàng linh kiện điện tử và mặt hàng khác).

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Xuất khẩu: 0 xe;

– Nhập khẩu: 0 xe;

– Tồn: 2 xe (1 xe chở ván bóc, 1 xe chở mặt hàng khác).

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Xuất khẩu: 12 xe;

– Nhập khẩu: 3 xe;

– Tồn: 126 xe (53 xe hoa quả, 71 xe nông sản, 2 xe chở mặt hàng khác).

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến 20h00 ngày 30/01/2022378 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.