TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 01/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 01/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 01/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 320 xe (279 xe hoa quả, 41 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 390 xe (390 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 30/6/2023 đến 20h00 ngày 01/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 269 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 01/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 421 xe (227 xe tại khu vực cửa khẩu, gồm: 139 xe hàng hoa quả, 88 xe hàng khác; 194 xe đỗ ở khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 01/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 25 toa;

+ Nhập khẩu: 20 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 01/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 15 xe;

+ Nhập khẩu: 56 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/6/2023 đến 20h00 ngày 01/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 01/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 15 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 01/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 278 xe (231 xe hoa quả gồm 09 xe vải tươi = 168 tấn, 46 xe sầu riêng; 47 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 116 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/6/2023 đến 20h00 ngày 01/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 306 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 01/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 169 xe (Trong đó có 137 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 01/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/6/2023 đến 20h00 ngày 01/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 01/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 01/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.175 xe (Xuất khẩu 613 xe (510 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 09 xe vải tươi); Nhập khẩu 562 xe (trong đó có 562 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 01/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 605 xe (giảm 28 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 276 xe (giảm 26 xe so với ngày hôm trước); 194 xe chờ xuất khẩu chưa xác định loại hàng hóa.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 585 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.