TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 02/10/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 02/10/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 02/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 79 xe (60 xe hoa quả, 19 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 324 xe (323 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 01/10/2022 đến 20h00 ngày 02/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 85 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 02/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 64 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (41 xe), mặt hàng khác (23 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 02/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 06 toa;

+ Nhập khẩu: 27 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 02/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 20 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/10/2022 đến 20h00 ngày 02/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 02/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 02/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 193 xe (189 xe hoa quả, 04 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 151 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/10/2022 đến 20h00 ngày 02/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 155 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 02/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 389 xe (Trong đó có 321 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Ngày 02/10/2022, không có hàng hóa thông quan XNK.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 02/10/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 768 xe (Xuất khẩu 273 xe (trong đó có 249 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 495 xe (trong đó có 494 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 02/10/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 462 xe (giảm 32 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 362 xe (giảm 38 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 78% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 241 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.