TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 02/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 02/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 02/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 122 xe (61 xe hoa quả, 61 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 264 xe (264 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 01/9/2022 đến 20h00 ngày 02/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 02 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 82 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 02/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (05 xe), mặt hàng khác (04 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 02/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 toa;

+ Nhập khẩu: 43 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 02/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 36 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/9/2022 đến 20h00 ngày 02/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 02/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 03 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 02/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 252 xe (200 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 133 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/9/2022 đến 20h00 ngày 02/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 202 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 02/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 363 xe (Trong đó có 283 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 02/9/2022, tại cửa khẩu Cốc Nam phía Trung
Quốc thực hiện thí điểm thông quan xuất khẩu 01 xe hàng (giấy ăn) sang Việt
Nam.

Quy trình được thực hiện như sau: Phía Trung Quốc lái xe hàng sang Việt
Nam đến cổng B1 (lái xe Trung Quốc ở trên xe) treo túi đựng giấy thông hành ở
đầu xe, sau đó Biên phòng làm thủ tục nhập cảnh, lái xe đi qua cổng phun khử
khuẩn, sau đó điều khiển xe vào bãi xe và có lực lượng nhân viên bãi xe mặc quần áo bảo hộ chống dịch tiến hành cắt đầu công, sau đó lái xe Trung Quốc điều khiển xe quay lại cổng B1 và được Biên phòng đóng dấu xuất cảnh rồi về Trung Quốc. Quá trình nhập cảnh và xuất cảnh được thực hiện khoảng 15 phút.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 02/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 808 xe (Xuất khẩu 374 xe (trong đó có 261 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 434 xe (trong đó có 434 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 02/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 375 xe (giảm 92 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 288 xe (giảm 62 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 294 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.