TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 04/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 04/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 04/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 38 xe (21 xe hoa quả, 17 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 170 xe (169 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 03/8/2022 đến 20h00 ngày 04/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 26 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 84 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (25 xe), mặt hàng khác (59 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 04/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 toa;

+ Nhập khẩu: 27 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 04/8/2022, phía Ái Điểm Trung Quốc thông tin do tình hình dịch
bệnh bùng phát, nhiều lái xe chuyên trách bên phía bạn bị dương tính với
COVID-19 nên phải thực hiện cách ly tập trung, dẫn tới không có lái xe chở
hàng ra cửa khẩu, do vậy trong ngày không có hoạt động thông quan xuất nhập
khẩu hàng hóa.

– Từ 20h00 ngày 03/8/2022 đến 20h00 ngày 04/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 04/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 61 xe (53 xe hoa quả, 08 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 118 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/8/2022 đến 20h00 ngày 04/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 44 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 152 xe (Trong đó có 44 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 04/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 288 xe (Xuất khẩu 99 xe (trong đó có 74 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 288 xe (trong đó có 287 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 04/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 236 xe (giảm 29 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 68 xe (giảm 39 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 29% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 70 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.